Björka kyrka i Björka, Skåne

Ligger i Björka, väster om Sjöbo, i centrala Skåne, tillhör Sjöbo Församling och Lunds Stift

Stift: Lunds Stift
Församling: Sjöbo Församling

Allmän info

Björka kyrka är byggd i tegel och långhus, kor och absid har daterats till 1200-talets första hälft och har troligen haft plant trätak. Under senare delen av medeltiden har kor och långhus försetts med kryssvalv.

Vid en dendrokronologisk undersökning kunde man datera en takbjälke till 1308.

Kyrkan saknar torn men klockan från 1691 hänger på kyrkans vind.

Några av kyrkans äldsta inventarier är en träskulptur från 1400-talets första del och två träskulpturer från ett altarskåp, daterat till omkring år 1500. Äldst är processionskrucifixet i koppar med spår av förgyllning. Det kommer troligen från en smedja i Lund och är från 1100-talet, alltså äldre än kyrkan. Krucifixet finns i kyrkan enbart vid gudstjänst.

Triumfkrucifixet, som är skuret i björk, är 1,44 meter högt och från 1400-talet.

På 1600-talet fick kyrkan altartavla, predikstol och bänkinredning. Altartavlan är bildlös, så kallat additionsaltare, då man under reformationen var avigt inställd till bilder i kyrkan. Bibelorden på altartavlan är från den danska bibeln. Björkas äldsta altarljusstakar är från 1592. På altaret ser vi också kyrkans nyare inventarie; en Jesusgestalt gjord av Dag Hultcrantz.

Predikstolen är rikt utskuren med fält som föreställer Jesu dop, Kristus på förklaringsberget och nattvarden. I fälten finns utskurna bilder av de fyra evangelisterna.

Björka kyrka ligger i Björka, väster om Sjöbo, i centrala Skåne.

Den tillhör Sjöbo Församling och Lunds Stift.

Övriga kyrkor i Sjöbo Församling är:

En av de mindre kyrkorna i Skåne och den näst minsta på min lista, endast Ilstorp kyrka är mindre.

Ingår i mitt fotoprojekt ”Kyrkorna runt Harlösa”.

Konst

I koret finns en matta från 1961 av Märta Måås Fjetterström.

Korfönstret har en glasmålning från 1960-talet, designad av Franz Mayersche Hofkunstanstalt i München.

Fotografier

Bilder tagna: 2017-04-17, 2018-05-06

Karta, adress och koordinater

Kontinent: Europa

Land (Landskap): Sverige, Skåne

Besökt datum: 2017-04-17, 2018-05-06

Adress: Björka kyrka i Björka, Skåne

Latitud DD: 55.65672

Longitud DD: 13.635016