Denna karta kommer att visa alla byggnader som ritats av Friedensreich Hundertwasser som jag har hittat. Jag börjar med de som jag har varit på och tagit fotografier av.

Gröna kartnålar är platser jag varit på och fotograferat. Röda kartnålar är platser jag har ännu inte besökt.