Religiösa byggander i Lunds Stift

Stiftsvapen Lunds Stift

Stiftsstad är Lund och Lunds Domkyrka stiftskyrka.

Stiftet innefattar Skåne och Blekinge.

Stiftet hade 2017 16 kontrakt, 29 pastorat och 166 församlingar.

Lunds Stiftsvapen till vänster.