Alla Stavkyrkor i världen

Idag sällsynt byggnadsstil för träkyrkor

Borgunds stavkyrka | Stave Church | Stavkyrkje / Stavkirke, Borgund, Norge | Norway: Drakhuvud, exteriör | Dragon head, exterior [2015]<br>Lat: 61.046842N, Long: 7.812267E Copyright © Kristian Adolfsson / www.adolfsson.photo
Borgunds stavkyrka | Stave Church | Stavkyrkje / Stavkirke, Borgund, Norge | Norway: Drakhuvud, exteriör | Dragon head, exterior [2015]

Trettiotre stavkyrkor har överlevt överlever från medeltiden; 30 i Norge, en vardera i Sverige, Polen och England.

Jag besökte Norge sommaren 2015 har fotot ett antal av dem och även fotat den Svenska Hedareds Stavkyrka utifrån.

Wikipedias svenska sida om Stavkyrkor.

Wikipedias engelska sida Stave churches.